آخرین خبر/ رضا رفیع : ینی دلیل این متهمان در دادگاه خودش طنزه ، سنگ خندش می گیره چه برسه به ما!