آخرین خبر/ آرزو افشار با انتشار این عکس نوشت: عاشق که باشی ....دلت ضعف می رود برای خنده های یک نفر ...سرت درد می کند برای دوباره دیدنش ...و قلبت می ایستد در نبودنش ....عاشق که باشی همه تو برای یک نفر است...آن یک نفر که دوستش داری 

همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید: ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید