آخرین خبر/ شهرام فرهادی، گوینده خبر با بازنشر جمله زنده‌یاد محمود بهرامی که گفته بود: «دنیا مال خوشگلا و پولداراست، ما به دنیا اومدیم که استادیوم خالی نباشه» نوشت: دقیقا....

همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید: ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید