آخرین خبر/ هنگامه قاضیانی با انتشار این عکس نوشت: و لیلا نوشت:
نگاهتان را سلام گفتم روزی که رنج را پر پرواز کردم ، قلبتان را بوسیدم آن روز که بغض های بی عدالتی انسانها را آرام و بی صدا بلعیدم و همگناه شدم در کناره جاده قصه هایم، من تا آخر قصه کنار شمام قدردان همه آن نگاههایم که قصه میشناسن
تمام قلب هایی که واقعیت رو در رویاها و کابوس ها را در تعبیر عبور جستجو میکنند و دلشان هنوز عاشق است به کل این حیات عجایب.. عجایب
دوستتان داریم همه همگناهی های قصه ما
فدای تک تک کلمات و مهرتون بشم من