آخرین خبر/ پاوان افسر با انتشار این عکس نوشت: انقدر از رویاها و دغدغه هام دور شدم که انگار هیچ روزی پیش ازین تو زندگیم بازیگر نبوده ام.
و انقدر به من درد و رنج اضافه شده که انگار قراره پنجاه و پنج ساله جلوی دوربین برگردم.
برای رجوع به لحظه های خنده هزاران خاطره کم دارم...هزاران لحظه کم دارم... 

همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید: ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید