آخرین خبر/ حسام منظور با انتشار این عکس نوشت: با کارگردان خوب، خستگی هم کیف داره.
 همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید: ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید