آخرین خبر/ پشت صحنه تیزر برنامه «چاپ اول» را مشاهده کنید.

همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید: ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید