آخرین خبر/ سامیه لک با انتشار این عکس نوشت: کار دیگری نداریم
من و خورشید
برای دوست داشتنت بیدار می شویم
هر صبح...
ایرانِ من

همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید: ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید