آخرین خبر/ داریوش فرضیایی این ویدئو را از پشت صحنه «بچه محل» منتشر کرد.