آخرین خبر/ فاطمه گودرزی این دو عکس را از شام ایرانی منتشر کرد.

همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید: ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید