آخرین خبر/ داریوش فرضیایی با انتشار این ویدئو نوشت:

فقط پشت صحنه فیلمها خنده دار نیست 
پشت صحنه همین ویدیوهایی که تو خونه میگیریم هم خنده داره