آخرین خبر/ شوخی مهران مدیری با سایت های فروش مجازی : قیمت رو برابر گذاشتن نمی دونم چرا اعصابشون خرابه، نوشتن تماس مساوی معامله !