آخرین خبر/ شوخی مهران مدیری با بالارفتن لحظه ای قیمت ها : افزایش قیمت باعث نزدیک شدن نسل ها شده!