آخرین خبر/ پوریا تابان با انتشار این ویدئو نوشت:  عمو پرویز، آدم حسابى، درود به شرفت
مى دونى چیه جانِ جانانم؟
مى دونى چیه عمو پرویز؟
در واژه هاى انسانیت، هنرمند و مردمدار به هر چیز اندیشیدم، تو بود و بس.
براى من هنر یعنى شما
هنرمند یعنى شما
درخشیدن یعنى شما
شهرت یعنى شما
محبوبیت یعنى شما
عشق یعنى شما
مهر یعنى شما
محبت یعنى شما
عزت یعنى شما
آبرو یعنى شما
شجاعت یعنى شما
افتادگى یعنى شما
مردمدارى یعنى شما
انسانیت یعنى شما
شما و شما و شما.
براى من هنر معنایش بازیگرى، نقاشى، مجسمه سازى، شاعرى، آهنگسازى، خوانندگى و چه و دگر نیست.
براى من هنرمند بودن در بازیگر بودن، کارگردان بودن، مجسمه ساز بودن، نوازنده بودن، خواننده بودن، آهنگ ساختن، نقاشى کشیدن، شعر سرودن و رمان نوشتن معنا نمى شود.
براى من هنر یعنى انسانیت و هنرمند یعنى انسان.
و شما آقاى هنر ایران زمین، انسانى.
انسانى که هنرمندانه انسانیت را جان مى بخشى.
عمو جانم،
جان جانانم،
مرجع تقلید هنرى ام،
استادم،
سرت سلامت.
پوریا تابان نوزدهم مرداد ١٣٩٩


به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar