آخرین خبر/ داریوش فرضیایی با انتشار این عکس نوشت: چه خوب است اگر گاه گاه به دنیای اطرافمان رنگِ جدیدی بزنیم، رنگی که با موفقیت هایمان یکی باشد. رنگی که همه‌ی لحظاتمان را تغییر دهد و همه‌ی حواس خوبمان را در شیشه عطری محصور کند و بسپارد به نسیم خاطره ها...
رنگی که حالی نو را به کهکشان افکارمان هدیه دهد؛ رنگی که همه‌ی سیاهی هایی که ناامیدی هایمان آنهارا سیاه کرده را سفید کند‌. رنگی که سیاهی ها را سفید کند و سفید هارا براق، رنگی که فاصله کنونیمان را با هدف هایمان کوتاه کند. رنگی که دیدمان را به جهان عوض کند، رنگی که قلبمان را با عشق آکنده کند.
درست رنگی شبیه رفاقت، شبیه صداقت، مثل حرف های همراهی که همیشه پیروزی را برایت آرزو میکند...
رنگی از تلفیق همه‌ی بهترین حواس دنیا!
و در آخر ما چشم باز کنیم و در میدانی از موفقیت لبخند بزنیم
آری در همین حد ساده ...
بیایید رنگ حقیقت را به آرزوهایمان بزنیم
همین و دگر هیچچه خوب است اگر گاه گاه به دنیای اطرافمان رنگِ جدیدی بزنیم، رنگی که با موفقیت هایمان یکی باشد. رنگی که همه‌ی لحظاتمان را تغییر دهد و همه‌ی حواس خوبمان را در شیشه عطری محصور کند و بسپارد به نسیم خاطره ها...
رنگی که حالی نو را به کهکشان افکارمان هدیه دهد؛ رنگی که همه‌ی سیاهی هایی که ناامیدی هایمان آنهارا سیاه کرده را سفید کند‌. رنگی که سیاهی ها را سفید کند و سفید هارا براق، رنگی که فاصله کنونیمان را با هدف هایمان کوتاه کند. رنگی که دیدمان را به جهان عوض کند، رنگی که قلبمان را با عشق آکنده کند.
درست رنگی شبیه رفاقت، شبیه صداقت، مثل حرف های همراهی که همیشه پیروزی را برایت آرزو میکند...
رنگی از تلفیق همه‌ی بهترین حواس دنیا!
و در آخر ما چشم باز کنیم و در میدانی از موفقیت لبخند بزنیم
آری در همین حد ساده ...
بیایید رنگ حقیقت را به آرزوهایمان بزنیم
همین و دگر هیچ

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar