آخرین خبر/ ریحانه پارسا با انتشار این عکس نوشت:

چیزی نیست،باز خواب بد دید!
انقدر با تر س و خیال های بد این چند بیداریِ اخیر رو‌ گذروند و به روی خودش نیاورد که همه اش تو خواب ظاهر شد!
یه کم قبلنا که صبح با جیغ خود از ترس خفه کردن خودش از خواب پریده بود نوشت:برای فرار از خواب بد راهی جز بیداری نیست...
میترسم شب که شد از ترس این کابوس ها باز از خوابیدن فرار کند
میترسم باز فرار را به قرار ترجیح دهد!
میترسم از هرآنچه بد است ،اما سایه خیالِ حالِ حاضر است...
آبان ۹۹

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar