عکاس خونه/ ارسالی از m.s.b
میگو پفکی وبورک گوشت ناهار امروز ما.
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."