عکاس خونه/ ارسالی از فریبا کباب مرغ ،گوجه ،پیاز و قارچ با زیره پلو .لطفا در بخش اشپزی چاپ شود
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."