عکاس خونه/ ارسالی از فریبا کوفته سبزی که نان خشک و سبزی خوردن ،پیاز و فلفل و در هاون سنگی خوب میکوبن بهش سرکه اضافه میکنن و مثل کوفته گرد کرده و نوش جان میکنن قدیما مادربزرگا توی دور همیها زیاد درست میکردن برای ما یکم سبزیش زیاد شده البته خوشمزه تره .لطفا در بخش اشپزی چاپ شود
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."