عکاس خونه/ ارسالی از زهرا خبری لطفا در بخش آشپزی چاپ شود ممنون اینم شام ما استیک گوشت با سس قارچ
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."