عکاس خونه/ ارسالی از فروغ بفرمایین ناهار.پلو کشمش عدس قیمه ای خبری لطفاً پخش کن ازبخش اشپزی لطفاً
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."