عکاس خونه/ ارسالی از سنگ صبور
پیشاپیش میلاد سلطان خراسان علی ابن موسی الرضا مبارک کیک تولداقای همسرهخبری جان لطفا پیشکش بشه بخش اشپزی
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."