عکاس خونه/ ارسالی از خانم حسین اقا هستم
ناهار ما گابلی پلو پلو ازبکی.خبریییی دررربببخخخش اشپزی من چااااپ شود
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."