عکاس خونه/ ارسالی از مهسا بفرمایید ناهار امروز من واسه اریسا کوچولو که گفته مامانی ماکالی بپز گفتم ای به چشم لطفا در بخش اشپزی چاپ شود
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."