عکاس خونه/ ارسالی از اورمو شام دیشب.سرخ کرده کدو.بادمجان.لوبیا.گوجه.سیب زمینی سرخ کرده و پفکی.دربخش آشپزی من چاپ شود خبری
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."