عکاس خونه/ ارسالی از اورمو ناهار دیروز.دلمه برگ مو.برگ موهاشو خودم بار گذاشتم بیرونی نیست.دوستان دقت نکردم عکسم تار افتاده شرمنده.فقط در بخش آشپزی من چاپ شود
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."