عکاس خونه/ ارسالی از اشکان .....رامشیر
ناهار امروزمون یکم ته دیگش سوخته
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."