عکاس خونه/ ارسالی از *بانوشکرگزار* .....ناهار امروز ... آشپزی لطفا درقسمت آشپزی من چاپ شود ممنون ....
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."