آخرین خبر/ میوه ها رو نازک برش بزنید، به راحتی به دیواره لیوان خشک میچسبند و پذیرایی شما را خاص و شیک می کنند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید