آخرین خبر/ شام هم مثل ناهار، می تواند عاملی برای سرگرمی باشد. می توان شام را در پیک نیک صرف نمود یا به رستوران رفت. شام را می توان همراه با دوستان میل نمود. می توان برای جشن های عروسی یا تولد از وعده شام استفاده نمود. اغلب مهمانی های رسمی همچون نشست های افراد مهم یا مهمانی مقامات دولتی، شب هنگام و موقع وعده شام می باشد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید