آشپزباشی/ جواد جوادی تهیه شربت خاکشیر را آموزش می دهد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید