عکاس خونه/ ارسالی از khodayamersi
اینم شام مــــــــن کباب چوبی با گوشت چرخ شده😋جای دوستان ســــبز😍خبری جونم در بخش آشــــپزی لـــــــــــــــطفا😉
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."