عکاس خونه/ ارسالی از P.R عصرانه برای همکارام در اداره سالاد الویه کار خودم و ژله ها کار مامان جونم لطفا بخش آشپزی چاپ.شود
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."