عکاس خونه/ ارسالی از Lady,antisaqife
حلوا به مناسبت شهادت حًضرت محسن و شادی روح اموات ذوی الحقوق والدین تا حضرت ادم و ایندگان از نسلمون و علمای شیعه و بد وارث و بی وارث 💚🧡💛
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."