عکاس خونه/ ارسالی از مرضی حلوا لبو، امروز درستش کردم، لطفا در بخش آشپزی چاپ شود،.
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."