عکاس خونه/ ارسالی از ناهید بفرمایید ناهار لطفا در بخش آشپزی من درج شود
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."