عکاس خونه/ ارسالی از مامان ریحان کیک مرطوب بدون تخم مرغ از دستور خبری لطفا در بخش اشپزی فرستاده شود
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."