آخرین خبر/ ابتدا گوشت را داخل کره به خوبی تفت داد و پاپریکا و فلفل اضافه کرد.
بعد پخت نان داخل تنور داخل مخلوط کره و رب_گوجه و چیلی_قرمز خشک خوب سرخ و مزه دار کرد.
ماست_چکیده رو همراه با سیر مخلوط و داغ کرد.
بعد از ترکیب مواد بالا با هم برای حسن ختام کره داغ را اضافه کرد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید