عکاس خونه/ ارسالی از مامان شوشیه روز خوب کباب با نون تیری باید بختیاری باشی تا بدونی نون تیری چیه
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."