آخرین خبر/ این بار بوراک دست به ابتکار زده و همبرگری به شکل قلب می پزد، با او همراه باشید و این همبرگرهای خوشگل رو به باباهای مهربونتون تقدیم کنید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید