عکاس خونه/ ارسالی از افسوووون خانم
شام من واسه مهمون های گلم ...چلو جوجه .دربخش آشپزی چاپ شود فقط و فقط
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."