رنگی رنگی/ بیاین این بار که با اعضای خانواده دور هم نشستین و چای می نوشین، با شیرینی خونگی دستپخت خودتون ازشون پذیرایی کنین و با این کار کلی حس خوب به وجود بیارین. اگر هم دستور مناسبی برای شیرینی درست کردن پیدا نکردین رنگی رنگی بهتون کمک می کنه. پس دست به کار بشین و با این روشی که بهتون آموزش میدیم شیرینی مربایی مخصوص خودتون رو درست کنین.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید