آخرین خبر/ چی لازم دارم:
زرده ی تخم مرغ ٤ عدد
شیر یک پیمانه
اردسفید ٣ ق سوپخوری
شکر یک پیمانه سرخالی
اب یک عددلیموترش تازه
رنده ی پوست لیموتازه
پنیرماسکارپونه ١ بسته
خامه ی زده شده ٢٠٠ گرم

چطوری درست کنم:
زرده وشکرورنده پوست بیموروباهمزن بزنین تاسفیدبشه ،درظرفی دیگراردروبه شیراضافه وکمی مخلوط کنین ،بذارین روی حرارت ملایم ومرتب هم بزنین تاکمی غلیظ بشه ،زرده های زده شده باشکررواضافه کنین ومرتب هم بزنین تامایع حسابی سفت وغلیظ بشه.
اراخرکاراب لیموترش رواضافه کرده وکمی دیگه هم بزنین وبعدازروی حرارت بردارین .
پنیرروکمی باهمزن بزنین تابازبشه وبعدباکرم مخلوط وحسابی هم بزنین تامایع یک دست بشه ،روی کرم روسلفون بکشین وبذارین جای خنک تاحسابی سفت وخنک بشه .بهتره دسرروچندساعت قبل ازتزیین کیک اماده کنین .
خامه روباهمزن بزنین تاسفت وپفکی بشه ،بعدازخنک وسردشدن کرم خامه ی زده شده روباکرم مخلوط ویک دست کنین.
کیک روکه ازقبل پخته وسردشده (بهتره یک روزقبل کیک رواماده کنین وبذارین داخل نایلون ویخچال )ازوسط دوقسمت کنین .٣ قسمت هم میشه کرد.
روی کیک روباقلم موشربت خنک بزنین وروشوباکرم بپوشونین ،لایه ی بعدی کیک روروی کرم بذارین وروی کیک روبه دلخواه تزیین کنین .
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید