عکاس خونه/ ارسالی از آرژین شام امشب ما. لطفا بخش آشپزی لطفا لطفا لطفا
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."