عکاس خونه/ ارسالی از ندا بخش اشپزیتر حلوای نذری شب بیست ویکمالتماس دعای فراوان
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."