عکاس خونه/ ارسالی از هاجر بانو سلام لطفا بخش اشپزی من چاپ بشه ناهار من اکبر جوجه با رب انار ملس
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."