عکاس خونه/ ارسالی از فراهانی ناهار روز جمعه...بفرمایید قورمه سبزی....لطفا در بخش اشپزی چاپ شودسپاس
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید." /

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید