عکاس خونه/ ارسالی از فاطمه خانم شام ما ماکارونی،جاتون خالی،خبری اشپزی من چاپ کن فقط آشپزی من چاپ شود
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."