عکاس خونه/ ارسالی از فاطمه خانم ترشی آلبالو،مرباالبالو وشربت آلبالو ازدرختای باغچمونه،وکمپوت گیلاس ازتوباغ بابابزرگم ایناس،خبری آشپزی من چاپ کن فقط آشپزی من چاپ شود
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."