عکاس خونه/ ارسالی از بانوی کرمانشاهی*
بفرمایید ناهار امروز قورمه سبزی جای همگی خالی ،لطفا در بخش آشپزی من چاپ شود خبری چاپ کن ممنون .
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."